: http://ingushetia.spravedlivo.ru/005145716.html

..

04 2017

:

1 " " – 74,19%

2 " " – 15,38%

3 " " – 5,21%

4 – 5,20%